تگ head در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ head در HTML

تگ head در HTML یکی از مهم ترین عناصر در سند می باشد ، این عنصر اطلاعات مهمی را در خصوص سند در خودش نگهداری میکند.

مثال

در این مثال با استفاده از عنصر <title> در تگ <head> نام سند را مشخص میکنیم:

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
<title>عنوان سند</title>
</head>
<body>

<h1>عنوان اصلی صفحه</h1>
<p>این یک پاراگراف می باشد.</p>

</body>
</html>


تعریف و کاربرد

تگ head در HTML همچون ظرفی هست برای نگهداری metadata ها و بین تگ <html> و <body> قرار میگیرد.

metadata یکسری داده ها را در رابطه با سند HTML مشخص میکند ، متا داده ها نمایش داده نمی شوند.

متا داده ها معمولاً سبک ها ، مجموعه کاراکتر ها ، اسکریپت ها ، متا تگ های مربوط به سئو ، نام سند و سایر اطلاعات مربوط به metadata ها را تعریف میکند.

عناصر زیر را میتوانید در تگ <head> استفاده کنید:


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<head>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ head از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر head در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

head {
  display: none;
}

مثال های بیشتر

در این مثال با استفاده از تگ <base> که در عنصر <head> قرار دارد یک لینک واحد را برای سند تعریف میکنیم:

<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
<base href="https://www.bubbleslearn.ir/" target="_blank">
</head>
<body>

<h1>عنصر base در HTML</h1>

<a href="?p=12486">آموزش تگ base در HTML</a>

<hr>

<img src="wp-content/uploads/2019/09/matin-boronsi-pc-main.jpg" width="100%" height="100%" alt="Matin Boronsi">

</body>
</html>


در مثال زیر با استفاده از عنصر <style> که از آن در تگ <head> استفاده شده است یک سبک خاص برای تگ <h1> و <p> تعریف کرده ایم:

<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
<style>
h1 {color:red;}
p {color:blue;}
</style>
</head>
<body>

<h1>این تیتر اصلی صفحه می باشد</h1>
<p>این یک پاراگراف هست.</p>

</body>
</html>

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر