ویژگی تصویر

تگ hr در HTML

  /  HTML   /  تگ hr در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ hr در HTML میتوانید یک خط افقی برای جدا سازی محتوا در سند ایجاد کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

تگ hr در HTML معمولاً برای ایجاد یک مرز بین دو محتوا استفاده می شود، این عنصر یک خط افقی به همراه یک خط شکسته ایجاد میکند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<hr>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ hr از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ hr از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج