ویژگی تصویر

تگ html در HTML

  /  HTML   /  تگ html در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ html در HTML میتوان ریشه یک سند را مشخص کرد.

مثال

ویژگی lang نوع زبان سند و ویژگی dir متن ها را راست چین میکند.

تماشا در حالت تمام صفحه

تعریف و کاربرد

تگ html در HTML همچون ظرفی هست برای نگهداری تمام عناصر HTML بجز عنصر <!DOCTYPE html>

نکته: برای اعلام زبان سند همیشه باید ویژگی lang را در تگ <html> مشخص کنید.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<html>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیح
xmlnshttp://www.w3.org/1999/xhtmlبرای ایجاد یک فضای نام XML (استفاده در فایل XHTML ضروری است)

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج