داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تگ iframe در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ iframe در HTML

با استفاده از تگ iframe در HTML می توانید یک قاب یا پنجره ایجاد کنید و صفحات خارجی را به نمایش بزارید.

مثال

<iframe src="https://www.bubbleslearn.ir/" width=100% height=500></iframe>


تعریف و کاربرد

با استفاده از تگ iframe در HTML میتوانید یک پنجره جهت نمایش یک سند HTML خارجی در سند فعلی ایجاد کنید.

نکته: همیشه از خاصیت title در تگ <iframe> استفاده کنید ، از این خاصیت می توان برای خواندن محتوای درون عنصر <iframe> استفاده کرد.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<iframe>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیح
heightpixelsارتفاع <iframe> را مشخص می کند ، ارتفاع پیش فرض 150 پیکسل است
loadingeager
lazy
مشخص می کند که آیا یک مرورگر باید بلافاصله <iframe> را بارگیری کند یا تا زمان تحقق برخی شرایط ، بارگذاری iframe را به تعویق بیندازد
nametextنام <iframe> را مشخص می کند
referrerpolicyno-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url
مشخص می کند که کدام اطلاعات ارجاع دهنده هنگام واکشی iframe ارسال شود
sandboxallow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
مجموعه محدودیتهای اضافی را برای محتوا در <iframe> فعال می کند
srcURLآدرس سندی را برای جاسازی در <iframe> مشخص می کند
srcdocHTML_codeمحتوای HTML صفحه را برای نمایش در <iframe> مشخص می کند
widthpixelsعرض <iframe> را مشخص می کند ، عرض پیش فرض 300 پیکسل است

خواص عمومی

تگ iframe از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ iframe از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر iframe در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

iframe:focus {
  outline: none;
}

iframe[seamless] {
  display: block;
}
5/5 - (3 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

ياد مرگ و پرهيزكارى

و درود خدا بر او، فرمود: اى مردم از خدايى بترسيد كه اگر سخنى گوييد مى شنود، و اگر پنهان داريد مى داند، و براى مرگى آماده باشيد، كه اگر از آن فرار كنيد شما را مى يابد، و اگر بر جاى خود بمانيد شما را مى گيرد، و اگر فراموشش كنيد شما را از ياد نبرد.

حکمت 203 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.