داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تگ iframe در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ iframe در HTML

با استفاده از تگ iframe در HTML می توانید یک قاب یا پنجره ایجاد کنید و صفحات خارجی را به نمایش بزارید.

مثال

<iframe src="https://www.bubbleslearn.ir/" width=100% height=500></iframe>


تعریف و کاربرد

با استفاده از تگ iframe در HTML میتوانید یک پنجره جهت نمایش یک سند HTML خارجی در سند فعلی ایجاد کنید.

نکته: همیشه از خاصیت title در تگ <iframe> استفاده کنید ، از این خاصیت می توان برای خواندن محتوای درون عنصر <iframe> استفاده کرد.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<iframe>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیح
heightpixelsارتفاع <iframe> را مشخص می کند ، ارتفاع پیش فرض 150 پیکسل است
loadingeager
lazy
مشخص می کند که آیا یک مرورگر باید بلافاصله <iframe> را بارگیری کند یا تا زمان تحقق برخی شرایط ، بارگذاری iframe را به تعویق بیندازد
nametextنام <iframe> را مشخص می کند
referrerpolicyno-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url
مشخص می کند که کدام اطلاعات ارجاع دهنده هنگام واکشی iframe ارسال شود
sandboxallow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
مجموعه محدودیتهای اضافی را برای محتوا در <iframe> فعال می کند
srcURLآدرس سندی را برای جاسازی در <iframe> مشخص می کند
srcdocHTML_codeمحتوای HTML صفحه را برای نمایش در <iframe> مشخص می کند
widthpixelsعرض <iframe> را مشخص می کند ، عرض پیش فرض 300 پیکسل است

خواص عمومی

تگ iframe از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ iframe از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر iframe در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

iframe:focus {
  outline: none;
}

iframe[seamless] {
  display: block;
}
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.