ویژگی تصویر

تگ li در HTML

  /  HTML   /  تگ li در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ li در HTML می توانید مورد های یک لیست مرتب یا نامرتب را تعریف کنید.

مثال

در مثال زیر ما یک لیست مرتب با تگ <ol> و یک لیست نامرتب با تگ <ul> تعریف کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

تگ li در HTML یک مورد را در لیست تعریف می کند. از تگ <li> در لیست های مرتب شده <ol> یا لیست های نامرتب <ul> یا فهرست های منو <menu> استفاده می شود.

موارد تعریف شده در لیست های <ul> یا <menu> به صورت نقطه دایره شکل تو پر نمایش داده می شود.

موارد تگ <li> در عنصر <ol> معمولاً به صورت اعداد یا حروف نمایش داده می شوند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<li>بلهبلهبلهبلهبله

خواص (attributes)

خاصیتمقدارتوضیح
valuenumberنقطه شروع شمارش لیست های مرتب شده تگ <ol> را مشخص می کند.

خواص عمومی

تگ li از خواص عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

رویداد های عمومی

تگ li از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر li در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

li {
  display: list-item;
}

مثال های بیشتر


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج