ویژگی تصویر

تگ main در HTML

  /  HTML   /  تگ main در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ main در HTML می توان محتوای اصلی صفحه وب را مشخص کرد.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

تگ main در HTML برای تعریف محتوای اصلی یک سند استفاده می شود. محتوای درون تگ <main> برای موتور های جستجو اهمیت بالایی دارد و آن را بررسی می کنند.

محتوای درون عنصر <main> باید فقط منحصر به سند باشد، نباید محتوا هایی نظیر پیغام کپی رایت سایت، اطلاعات فوتر یا سایدبار سایت، پیوند هایی که مربوط به محتوای اصلی نیست و در کل هر محتوایی که مربوط به سند نیست نباید درون تگ <main> قرار بگیرد.

توجه: در سند نباید بیش از یک عنصر main وجود داشته باشد.

تگ main در HTML نباید از فرزندان عناصر <footer> یا <article> یا <aside> یا <header> یا <nav> باشد.


پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که به طور کامل عنصر را پشتیبانی می کند.

عنصر
<main>26.012.021.07.016.0

خواص عمومی

تگ main از خواص عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

رویداد های عمومی

تگ main از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.


مثال های بیشتر


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج