ویژگی تصویر

تگ nav در HTML

  /  HTML   /  تگ nav در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ nav در HTML می توان یک منو ناوبری که حاوی یکسری لینک مشخص شده است را ایجاد کرد.

مثال

در مثال زیر یک Navigation Menu منو ساده ایجاد کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

از تگ nav در HTML برای تعریف و ایجاد منو های ناوبری استفاده می شود.

توجه داشته باشید که همه لینک های سند را نباید درون تگ <nav> قرار دهید بلکه این عنصر فقط برای ایجاد بلوک پیوند های اصلی و مهم در نظر گرفته شده است.


پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که به طور کامل عنصر را پشتیبانی می کند.

عنصر
<nav>5.09.04.05.011.1

خواص عمومی

تگ nav از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ nav از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج