داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تگ nav در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ nav در HTML

با استفاده از تگ nav در HTML میتوان یک منو ناوبری که حاوی یکسری لینک مشخص شده است را ایجاد کرد.

مثال

در مثال زیر یک Navigation Menu منو ساده ایجاد کرده ایم:

<nav>
<a href="/html/">HTML</a> |
<a href="/c-plus-plus/">C++</a> |
<a href="/cmd/">CMD</a> |
<a href="/linux/">Linux</a>
</nav>


تعریف و کاربرد

از تگ nav در HTML برای تعریف و ایجاد منو های ناوبری استفاده می شود.

توجه داشته باشید که همه لینک های سند را نباید درون تگ <nav> قرار دهید بلکه این عنصر فقط برای ایجاد بلوک پیوند های اصلی و مهم در نظر گرفته شده است.


پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که به طور کامل عنصر را پشتیبانی می کند.

عنصر
<nav>5.09.04.05.011.1

خواص عمومی

تگ nav از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ nav از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها تگ nav در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

nav {
  display: block;
}
5/5 - (2 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.