ویژگی تصویر

تگ noframes در HTML

  /  HTML   /  تگ noframes در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ noframes در HTML میتوانید یک پیغام را هنگامی که مرورگر کاربر از تگ <frame> پشتیبانی نمی کند نمایش دهید.

تگ <noframes> در عنصر <frameset> قرار میگیرد.

این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مثال

<frameset cols="50%,50%">
<frame src="https://www.bubbleslearn.ir">
<frame src="https://www.bubbleslearn.ir">
<noframes>مرورگر شما از عنصر فریم پشتیبانی نمی کند.</noframes>
</frameset>


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<noframes>بلهبلهبلهبلهبله

بجای این از چه چیزی استفاده کنیم ؟

همانطور که اشاره شد با توجه به اینکه این تگ و همچنین تگ <frameset> در HTML5 منقضی شده اند بجای آن از عنصر <iframe> استفاده کنید.

مثال

<iframe src="https://www.bubbleslearn.ir/" width=100% height=500></iframe>

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج