تگ option در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ option در HTML

با استفاده از تگ option در HTML میتوانید گزینه های عناصر <select> یا <datalist> را مشخص کنید.

مثال

در مثال زیر با استفاده از عنصر option گزینه های عنصر <select> را تعریف کرده ایم:

<select id="cars">
<option value="volvo">Volvo</option>
<option value="saab">Saab</option>
<option value="opel">Opel</option>
<option value="audi">Audi</option>
</select>


تعریف و کاربرد

تگ option در HTML یک گزینه از لیست را مشخص میکند.

عناصر <option> در تگ های <select> یا <datalist> یا <optgroup> قرار میگیرند.

یادداشت: شما میتوانید تگ های <option> را بدون مقدار value ایجاد کنید ، ولی هنگام ارسال اطلاعات به سمت سرور نیاز هست که مقدار خاصیت value مشخص شود.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<option>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
disableddisabledمشخص می کند که یک گزینه باید غیرفعال شود
labeltextیک متن یا عنوان کوتاه تر را برای یک گزینه مشخص می کند
selectedselectedمشخص می کند که هنگام بارگیری صفحه باید یک گزینه به طور پیش فرض از قبل انتخاب شود
valuetextمقدار ارسال شده به سرور را مشخص می کند

خواص عمومی

تگ option از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ option از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر