ویژگی تصویر

تگ pre در HTML

  /  HTML   /  تگ pre در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ pre در HTML میتوان یک متن با فرمت یا قالب دلخواه ایجاد کرد.

مثال

<pre>
آزمایش با    قالب دلخواه است   همانطور
که مشاهده میکنید  
متن ما به همان   شکلی نمایش   داده می شود  که داخل سند  HTML
قرار دارد.
</pre>


تعریف و کاربرد

از تگ pre در HTML برای ساخت متن های از پیش فرمت شده با قالب دلخواه استفاده میکنیم.

متن ها درون تگ <pre> دقیقاً به همان شکلی نمایش داده می شوند که در سند HTML نوشته شده اند و تمامی فاصله ها، فضاهای خالی، خط های شکسته در نظر گرفته شده و اعمال می شوند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<pre>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ pre از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ pre از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر pre در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

pre {
 display: block;
 font-family: monospace;
 white-space: pre;
 margin: 1em 0;
}

مثال بیشتر


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج