تگ ruby در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ ruby در HTML

از تگ ruby به همراه تگ های rt و rp برای حاشیه نویسی در نوشتار زبان های شرق آسیا (مثل چینی ، ژاپنی ) مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال

<ruby>
漢 <rt> ㄏㄢˋ </rt>
</ruby>


پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که به طور کامل عنصر را پشتیبانی می کند.

عنصر
<ruby>5.05.538.05.015.0

خواص عمومی

تگ ruby از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ ruby از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر