ویژگی تصویر

تگ ruby در HTML

  /  HTML   /  تگ ruby در HTML
بنر تبلیغاتی الف

از تگ ruby به همراه تگ های rt و rp برای حاشیه نویسی در نوشتار زبان های شرق آسیا (مثل چینی، ژاپنی) مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال

<ruby>
漢 <rt> ㄏㄢˋ </rt>
</ruby>


پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کنند که به طور کامل عنصر را پشتیبانی می کند.

عنصر
<ruby>5.05.538.05.015.0

خواص عمومی

تگ ruby از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ ruby از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج