تگ span در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ span در HTML

با استفاده از تگ span در HTML میتوانیم یک بخش از محتوا در سند را علامت گذاری کنیم.

مثال

در مثال زیر رنگ بخش های از متن را مطابق با متن رنگ تغییر داده ایم:

<p>برادر کوچک من چشمانی <span style="color:blue;font-weight:bold">آبی</span> و برادر بزرگترم چشمانی به رنگ <span style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">سبز تیره</span> دارد.</p>


تعریف و کاربرد

تگ span در HTML یک عنصر درون خطی می باشد که برای علامت گذاری بخشی از متن یا بخشی از سند استفاده می شود.

تگ <span> به راحتی با CSS سبک دهی می شود و همچنین با استفاده Class یا ID از JavaScript قابل دستکاری و ویرایش است.

تگ <span> شباهت زیادی به عنصر <div> دارد ، اما <div> یک عنصر در سطح بلوک و <span> یک عنصر درون خطی است.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<span>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ span از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ span از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

این تگ هیچ استایل CSS پیش فرضی ندارد.

5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر