ویژگی تصویر

تگ sup در HTML

  /  HTML   /  تگ sup در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ sup در HTML میتوانیم یک متن بالانویس یا رو نوشته ایجاد کنیم.

مثال

<p>عدد 2<sup>3</sup> برابر است با 8</p>


تعریف و کاربرد

با تگ sup در HTML میتوانیم یک متن بالانویس ایجاد کنیم (متنی که کوچک است و در کنار بالای متن دیگری قرار میگیرد)

مانند: 234


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<sup>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ sup از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ sup از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج