تگ th در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ th در HTML

با استفاده از تگ th در HTML میتوانید هدر های یک جدول را تعریف و مشخص کنید.

مثال

<table>
<tr>
<th>ماه</th>
<th>ذخیره</th>
</tr>
<tr>
<td>خرداد</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>شهریور</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>


تعریف و کاربرد

با تگ th در HTML سر برگ یا همان هدر های هر ستون در جدول را تعریف و مشخص می کنیم.

در جداول HTML ما دو نوع سلول داریم:

  • سلول های هدر: شامل اطلاعات سرآیند هستند ( با تگ <th> ایجاد می شوند )
  • سلول های اطلاعات: شامل داده ها هستند ( با تگ <td> ایجاد می شوند )

متن های درون عنصر <td> بطور پیش فرض سمت چپ قرار میگیرند.

متن های درون عنصر <th> بطور پیش فرض پررنگ و در مرکز سلول قرار میگیرند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<th>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
abbrtextنسخه مختصر محتوا را در یک سلول هدر یا سرآیند مشخص می کند
colspannumberتعداد ستون هایی را که یک سلول هدر باید در آن باز شود مشخص می کند ( برای ادغام کردن سلول های یک جدول )
headersheader_idمشخص میکند که چه سلول های <td> به چه هدر های <th> مرتبط هست.
rowspannumberتعداد ردیف هایی را که یک سلول هدر باید در آن قرار داشته باشد مشخص می کند ( ادغام کردن سطر های یک جدول )
scopecol
colgroup
row
rowgroup
روشی را برای مرتبط کردن سلول های یک جدول با ستون های آن جدول مشخص میکند

خواص عمومی

تگ th از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ th از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر th در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

th {
  display: table-cell;
  vertical-align: inherit;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر