تگ tr در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ tr در HTML

با استفاده از تگ tr در HTML یک سطر در جدول را مشخص میکنیم.

مثال

<table>
<tr>
<th>ماه</th>
<th>ذخیره</th>
</tr>
<tr>
<td>دی</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>امرداد</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>


تعریف و کاربرد

از تگ tr در HTML برای ایجاد یک سطر در جدول استفاده میکنیم.

یک تگ <tr> شامل یک یا چند عنصر <th> یا <td> است.

عنصر <tr> درون تگ <table> استفاده می شود.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<tr>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ tr از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ tr از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر tr در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

tr {
  display: table-row;
  vertical-align: inherit;
  border-color: inherit;
}
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر