ویژگی تصویر

تگ var در HTML

  /  HTML   /  تگ var در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ var در HTML یک متغیر را مشخص و تعریف می کنیم.

مثال

<p>
مساحت یک مثلث: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var> است ، جایی که <var>b</var> پایه است و <var>h</var> ارتفاع عمودی است.
</p>


تعریف و کاربرد

تگ var در HTML مخفف Variable است و در دسته تگ های عبارتی (Phrase) می باشد، با این عنصر میتوانیم یک متغیر تعریف و ایجاد کنیم.

نکته: شما می توانید با استفاده از CSS سبک های اختصاصی خود را اعمال کنید.

سایر تگ های مشابه:

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<var>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ var از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ var از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر var در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

var {
  font-style: italic;
}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج