داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تگ var در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ var در HTML

با استفاده از تگ var در HTML یک متغیر را مشخص و تعریف می کنیم.

مثال

<p>
مساحت یک مثلث: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var> است ، جایی که <var>b</var> پایه است و <var>h</var> ارتفاع عمودی است.
</p>


تعریف و کاربرد

تگ var در HTML مخفف Variable است و در دسته تگ های عبارتی (Phrase ) می باشد ، با این عنصر میتوانیم یک متغیر تعریف و ایجاد کنیم.

نکته: شما می توانید با استفاده از CSS سبک های اختصاصی خود را اعمال کنید.

سایر تگ های مشابه:

تگتوضیحات
<code>قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<samp>خروجی نمونه را از یک برنامه رایانه ای تعریف می کند
<kbd>ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<pre>متن از پیش قالب بندی شده را تعریف می کند

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<var>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ var از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ var از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر var در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

var {
  font-style: italic;
}
5/5 - (4 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی رو داخل گوگل سرچ کنید.