ویژگی تصویر

حلقه for در PHP

  /  PHP   /  حلقه for در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

حلقه for در PHP یک قطعه کد را تا زمانی که شرط برقرار باشد اجرا و تکرار می کند.

نحوه استفاده:

for (init counter; test counter; increment counter) {
code to be executed for each iteration;
}

پارامتر ها:

  • init counter: مربوط به مقدار دهی اولیه شمارنده حلقه است.
  • test counter: مربوط به شرط تکرار حلقه می باشد، زمانی که شرط برقرار TRUE باشد حلقه همچنان تکرار می شود و زمانی که شرط برقرار نباشد FALSE باشد حلقه به پایان می رسد.
  • increment counter: مقدار شمارنده حلقه را افزایش می دهد.

مثال حلقه for در PHP

در مثال زیر اعداد 0 تا 10 را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه
توضیح مثال

در اینجا مقدار اولیه شمارنده ما که x هست برابر 0 می باشد.

سپس شرط را تعریف کرده ایم که برابر $x <= 10 می باشد. ( یعنی حلقه 10 بار باید تکرار شود )

در آخر برای اینکه جلوی تکرار نامحدود حلقه را بگیریم به شمارنده حلقه که x می باشد هر بار که حلقه اجرا می شود یک دانه مقدار آن را افزایش می دهیم. ( $x++ )

مثال

در مثال زیر اعداد را 10 تا 10 تا ، تا 100 چاپ می کنیم.


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج