ویژگی تصویر

خاصیت dir در HTML

  /  HTML   /  خاصیت dir در HTML
بنر تبلیغاتی الف

خاصیت dir در HTML جهت متن را مشخص می کند. اگر شما بخواهید جهت متن محتوای درون یک عنصر را با توجه به زبان آن تغییر دهید، مثلاً از راست به چپ یا چپ به راست تنظیم کنید، می توانید از خاصیت dir استفاده کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
dirبلهبلهبلهبلهبله

نحوه استفاده

<element dir="ltr|rtl|auto">

مقادیر خاصیت (attribute)


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج