داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

خاصیت draggable در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت draggable در HTML

خاصیت draggable در HTML مشخص می کند که یک عنصر قابل کشیدن هست یا خیر.

مثال

<p id="drag1" draggable="true" ondragstart="drag(event)">این متنی را که میخوانید بکشید ! و روی کادر مشخص شده رها کنید.</p>


تعریف و کاربرد

همانطور که در مثال بالا اشاره شد از خاصیت draggable در HTML برای فعال سازی قابلیت کشیدن محتوای عناصر استفاده میکنیم.

اگر مثال بالا را تست و بررسی کرده باشید متوجه شدید که با کشیدن متن مشخص شده روی کادری که قرار داشت ، آن متن درون کادر قرار گرفت.

نکته: لینک ها و تصاویر بطور پیش فرض قابل کشیدن هستند.

پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را که این ویژگی را کاملاً پشتیبانی می کند مشخص می کند.

خاصیت
draggable4.09.03.56.012.0

نحوه استفاده

<element draggable="true|false|auto">

مقادیر خاصیت

مقدارتوضیحات
trueمشخص می کند که عنصر قابل کشیدن است
falseمشخص می کند که عنصر قابل کشیدن نیست
autoاز حالت پیش فرض مرورگر استفاده می کند
5/5 - (4 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

ويژگى هاى دوستان خدا

و درود خدا بر او، فرمود: دوستان خدا آنانند كه به درون دنيا نگريستند آنگاه كه مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و سر گرم آينده دنيا شدند آنگاه كه مردم به امور زودگذر دنيا پرداختند.

پس هواهاى نفسانى كه آنان را از پاى در مى آورد، كشتند، و آنچه كه آنان را به زودى ترك مى كرد، ترك گفتند، و بهره مندى دنيا پرستان را از دنيا، خوار شمردند، و دست يابى آنان را به دنيا زودگذر دانستند.

با آنچه مردم آشتى كردند، دشمنى ورزيدند، و با آنچه دنيا پرستان دشمن شدند آشتى كردند.

قرآن به وسيله آنان شناخته مى شود، و آنان به كتاب خدا آگاهند، قرآن به وسيله آنان پا بر جاست و آنان به كتاب خدا استوارند.

به بالاتر از آنچه اميدوارند چشم نمى دوزند، و غير از آنچه كه از آن مى ترسند هراس ندارند.

حکمت 432 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.