داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

خاصیت hidden در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت hidden در HTML
بنر تبلیغاتی الف

خاصیت hidden در HTML عناصر را از دید کاربر پنهان می کند.

مثال

با استفاده از صفت hidden پاراگراف زیر را مخفی کرده ایم:

<p hidden>این پارگراف مخفی شده است.</p>


تعریف و کاربرد

خاصیت hidden در HTML یک صفت از نوع boolean هست و اگر این خاصیت به عنصری داده شود مرورگر ها نباید آن عنصر را به کاربر نشان دهند.

پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را که این ویژگی را کاملاً پشتیبانی می کند مشخص می کند.

خاصیت
hidden6.011.04.05.111.1

نحوه استفاده

<element hidden>

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج