داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

خاصیت spellcheck در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت spellcheck در HTML

خاصیت spellcheck در HTML مشخص می کند که آیا عنصر باید محتوای متنی درون خود را از نظر غلط املایی بررسی کند یا خیر.

مثال

<p contenteditable="true" spellcheck="true">این متن قابل ویرایش است ، سعی کنیت مشکلاط املاعی را اصلاح کنید</p>

نام: <input type="text" name="fname" spellcheck="true">


تعریف و کاربرد

خاصیت spellcheck در HTML مشخص می کند که آیا عنصر باید غلط املایی و دستور زبان خود را بررسی کند یا خیر.

محتوای موارد زیر را می توان از نظر غلط املایی و دستور زبان بررسی کرد:

  • مقادیر متنی در عناصر ورودی مثل textbox ها (بجز فیلد هایی که نوع آنها password است)
  • متن های درون تگ <textarea>
  • متن  های درون عناصر قابل ویرایش

پشتیبانی مرورگر ها

اعداد موجود در جدول اولین نسخه مرورگر را که این ویژگی را کاملاً پشتیبانی می کند مشخص می کند.

خاصیت
spellcheck9.010.02.05.110.5

نحوه استفاده

<element spellcheck="true|false">

مقادیر خاصیت

مقدارتوضیحات
trueمشخص می کند که عنصر باید محتوای متنی خود را از نظر غلط املایی و دستور زبان بررسی کند
falseمشخص می کند که این عنصر نباید از نظر غلط املایی و دستور زبان بررسی شود
5/5 - (3 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.