ویژگی تصویر

خاصیت style در HTML

  /  HTML   /  خاصیت style در HTML
بنر تبلیغاتی الف

خاصیت style در HTML یک سبک دهی (style) درون خطی برای عناصر مشخص می کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

از خاصیت style در HTML برای استایل دادن به عناصر استفاده می کنیم، اگر شما قصد داشته باشید به طور مستقیم یکسری تنظیمات CSS برروی عناصر مشخص کنید می توانید کد های CSS خود را داخل خاصیت style قرار دهید.

اگر از صفت style در عناصر HTML استفاده کنید این صفت تمامی سبک های عمومی درون عنصر <style> را نادیده می گیرد و اولیت با سبک های درون خاصیت style است.

برای بهبود کیفیت کد نویسی سمت کاربر و مدیریت بهتر روی سبک ها سعی کنید از سبک دهی های درون خطی استفاده نکنید و کد های CSS خود را Class بندی کنید سپس با استفاده از خاصیت class از سبک ها در عناصر استفاده کنید.

پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
styleبلهبلهبلهبلهبله

نحوه استفاده

<element style="style_definitions">

مقادیر خاصیت (attribute)


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج