داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

خاصیت title در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت title در HTML

خاصیت title در HTML اطلاعات اضافی مربوط به عنصر را مشخص می کند.

صفت title را می توانید روی تمامی عناصر HTML تعریف کنید ، به محض اینکه نشانگر موس روی عنصر قرار بگیرد اطلاعات title مشخص شده نمایش داده خواهد شد.

مثال

<p><abbr title="سازمان بهداشت جهانی">WHO</abbr> در سال 1948 تأسیس شد.</p>
<p title="Educational website">بابلز لرن</p>


پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
titleبلهبلهبلهبلهبله

نحوه استفاده

<element title="text">

مقادیر خاصیت

مقدارتوضیحات
textمتن را مشخص می کند
5/5 - (6 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.