داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

خاصیت translate در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  خاصیت translate در HTML

خاصیت translate در HTML مشخص می کند که برخی از عناصر نباید ترجمه شوند.

مثال

<p translate="no">Don't translate this!</p>
<p>This can be translated to any language.</p>

پشتیبانی مرورگر ها

خاصیت
translateپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شود

نحوه استفاده

<element translate="yes|no">

مقادیر خاصیت

مقدارتوضیحات
yesمشخص می کند که محتوای عنصر باید ترجمه شود
noمشخص می کند که محتوای عنصر نباید ترجمه شود
5/5 - (4 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

توجّه به فنا پذيرى دنيا

(امام عليه السّلام، وقتى از جنگ صفّين برگشت و به قبرستان پشت دروازه كوفه رسيد رو به مردگان كرد و فرمود): اى ساكنان خانه هاى وحشت زا، و محلّه هاى خالى و گروهاى تاريك، اى خفتگان در خاك، اى غريبان، اى تنها شدگان، اى وحشت زدگان، شما پيش از ما رفتيد و ما در پى شما روانيم، و به شما خواهيم رسيد.

امّا خانه هايتان ديگران در آن سكونت گزيدند و امّا زنانتان با ديگران ازدواج كردند، و امّا اموال شما در ميان ديگران تقسيم شد. اين خبرى است كه ما داريم، حال شما چه خبر داريد؟ (سپس به اصحاب خود رو كرد و فرمود) بدانيد كه اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما را خبر مى دادند كه: بهترين توشه، تقوا است.

حکمت 130 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.