داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

دریافت ID آخرین داده ثبت شده MySQL در PHP

  /  پایگاه داده   /  MySQL   /  دریافت ID آخرین داده ثبت شده در MySQL
php and MySQL

اگر در جدول ستونی با فیلد AUTO_INCREMENT داشته باشیم و عمل INSERT یا UPDATE روی آن انجام بدهیم، می توانیم شناسه آخرین رکورد ثبت شده یا بروزرسانی شده در جدول را دریافت کنیم.

توضیحات بیشتر: یعنی فرض کنید ستونی با نام id داریم که مقدار آن از نوع int هست و به صورت AUTO_INCREMENT یک بار مقدار آن بعد از هربار اضافه شدن رکورد جدیدی برای آن رکورد افزایش پیدا می کند، حال می خواهیم شماره id رکورد جدید که آخرین رکورد جدول محسوب می شود را دریافت کنیم.

در جدول "MyGuests"، ستون "id" یک فیلد AUTO_INCREMENT است:

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) 

مثال های زیر همانند مثال های آموزش های قبلی است با این تفاوت که یک خط کد برای دریافت شماره ID آخرین رکورد ثبت شده نوشته ایم:

مثال MySQLi Object-oriented

$last_id = $conn->insert_id;
تماشا در حالت تمام صفحه

مثال MySQLi Procedural

$last_id = mysqli_insert_id($conn);
تماشا در حالت تمام صفحه

مثال PDO

$last_id = $conn->lastInsertId();

| این بخش از محتوا فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای دسترسی اینجا را کلیک کنید.

5/5 - (6 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.