داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دستورات شرطی در PHP

  /  PHP   /  دستورات شرطی در PHP
آموزش PHP

از دستورات شرطی در PHP برای انجام عملیات های مختلف در شرایط مختلف استفاده می کنیم.

در PHP دستورات شرطی زیر را داریم:

  • if: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند.
  • if…else: اگر یک شرط درست باشد عملیات مشخص شده را اجرا می کند در غیر این صورت عملیات دیگری را اجرا خواهد کرد.
  • if…elseif…else: برای ایجاد چندین شرط در شرایط مختلف استفاده می شود.
  • switch: یک قطعه کد از بسیاری قطعه کد های مشخص شده را با توجه به شرط انتخاب و اجرا می کند.

نحوه استفاده از دستور IF در PHP

اگر شرط ما درست باشد دستور IF یک قطعه کدی را اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSE در PHP

دستور if...else قطعه کد را در صورت صحیح بودن یک شرط و قطعه کد دیگری را در صورت نادرست بودن آن شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
} else {
code to be executed if condition is false;
}

مثال

اگر ساعت فعلی کمتر از 20 باشد خروجی ” روز خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد در غیر این صورت پیام ” شب خوبی داشته باشید ” چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده از IF…ELSEIF…ELSE در PHP

دستور if...elseif...else قطعه کد های مختلف را برای بیش از دو شرط اجرا می کند.

نحوه استفاده:

if (condition) {
code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
 code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
code to be executed if all conditions are false;
}

مثال

اگر زمان فعلی کمتر از 10 باشد پیام ” صبح بخیر ” در غیر این صورت اگر زمان فعلی کمتر از 20 باشد پیام ” روز خوبی داشته باشید ” در غیر این صورت پیام ” شب بخیر ” چاپ خواهد شد.

این قسمت از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای مشاهده با حساب کاربری وارد شوید.

5/5 - (15 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

مراحل امر به معروف و نهى از منكر

گروهى، منكر را با دست و زبان و قلب انكار مى كنند، آنان تمامى خصلت هاى نيكو را در خود گرد آورده اند.

گروهى ديگر، منكر را با زبان و قلب انكار كرده، امّا دست به كارى نمى برند، پس چنين كسى دو خصلت از خصلت هاى نيكو را گرفته و ديگرى را تباه كرده است.

و بعضى منكر را تنها با قلب انكار كرده، و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف تر است تباه ساخته اند و يك خصلت را به دست آورده اند.

و بعضى ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنين كسى از آنان، مرده اى ميان زندگان است.(1)

و تمام كارهاى نيكو، و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهى از منكر، چونان قطره اى(2) بر درياى موّاج و پهناور است، و همانا امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك مى كنند، و نه از مقدار روزى مى كاهند، و از همه اينها برتر، سخن حق در پيش روى حاكمى ستمكار است.


  1. شخصی در میان سخنرانی امام برخاست و پرسید: میّت الاحیاء (زندگانی مرده) چه کسانی هستند؟ امام (ع) سخنرانی را قطع کرد و پاسخ او را داد.
  2. نَفْثَةٍ یعنی آب دهانی که آن را بیرون اندازد.
حکمت 374 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.