ویژگی تصویر

دستور print و echo در PHP

  /  PHP   /  دستور print و echo در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

ییدر این آموزش به بررسی دستور print و echo در PHP می پردازیم، از دستور print و echo در php برای چاپ خروجی کد های PHP استفاده می کنیم.

در PHP دو راه برای گرفتن خروجی وجود دارد: دستورات echo و print

دستورات print و echo در PHP

دستورات echo و print تقریباً یکسان هستند و از هر دوتای آنها برای نمایش خروجی استفاده می کنیم.

تفاوت های echo و print

  • echo: یک یا چند آرگومان را می گیرد و مقداری را برنمی گرداند. برای اتصال دو رشته هم می توان از . و هم از , استفاده کرد.
  • print: تنها یک آرگومان را می گیرد و همیشه مقدار 1 را برمی گرداند. برای اتصال دو رشته فقط می توان از . استفاده کرد.

دستور echo در PHP

از دستور echo میتوان با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده کرد: echo() یا echo

نمایش متن با echo

در مثال زیر یک رشته متنی را نمایش می دهیم، دقت داشته باشید که متن می تواند حاوی کد های HTML و CSS و JavaScript باشد.

تماشا در حالت تمام صفحه

نمایش متغیر ها با echo

مثال زیر نحوه نمایش متن ها و متغیر ها با دستور echo را نشان می دهد:

تماشا در حالت تمام صفحه

دستور print در PHP

از دستور print می توان با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده کرد: print() یا print

نمایش متن با print

در مثال زیر یک رشته متنی را نمایش می دهیم، دقت داشته باشید که متن می تواند حاوی کد های HTML و CSS و JavaScript باشد.

تماشا در حالت تمام صفحه

نمایش متغیر ها با print

مثال زیر نحوه نمایش متن ها و متغیر ها با دستور print را نشان می دهد:


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج