داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

رشته ها در PHP

  /  PHP   /  رشته ها در PHP
آموزش PHP

رشته ها در PHP دنباله ای از کاراکتر ها هستند مانند: "Hello World!"

رشته ها در بین علامت های نقل و قول یگانه (single quotation) ' یا دوگانه (double quotation) " قرار می گیرند.

مثال

در مثال زیر با دستورات echo و print دو رشته متنی را چاپ می کنیم:

<?php

echo "Hello World!";

print "Hello World!";

?>

توابع رشته ها در PHP

در این بخش به بررسی برخی از توابع مهم و کاربردی رشته ها در PHP می پردازیم.

فهرست توابع رشته ها در PHP:

تابع strlen() در PHP

تابع strlen() طول یک رشته (تعداد کاراکتر ها) را برمی گرداند.

مثال

طول رشته "Hello world!" را برگردانید:

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

تابع str_word_count() در PHP

تابع str_word_count() در PHP تعداد کلمات یک رشته را می شمارد.

مثال

تعداد کلمه در رشته "Hello world!" را بشمارید:

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>

تابع strrev() در PHP

تابع strrev() در PHP یک رشته را معکوس می کند.

مثال

رشته "Hello World!" را معکوس کنید:

<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>

تابع strpos() در PHP

تابع strpos() در PHP یک کلمه یا کاراکتر را در یک رشته متنی جستجو می کند، اگر رشته مشخص شده را پیدا کند مقدار برابر است با موقعیت مکانی اولین کاراکتر در رشته در غیر این صورت مقدار FALSE را برمی گرداند.

مثال

متن "world" را در رشته "Hello world!" جستجو کنید:

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>

نکته: موقعیت اولین کاراکتر در یک رشته 0 است (نه 1).

تابع str_replace() در PHP

تابع str_replace() در PHP برخی از کاراکترها را با برخی کاراکترهای دیگر در یک رشته متنی جایگزین می کند.

مثال

در رشته "Hello World" بجای متن "World" متن "Matin" را قرار بدهید:

| این بخش از محتوا فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای دسترسی اینجا را کلیک کنید.


نکته: تابع str_replace به حروف کوچک و بزرگ حساس است.

5/5 - (36 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

نشانه خردمندى

و درود خدا بر او، فرمود: (به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان، پاسخ داد:) خردمند آن است كه هر چيزى را در جاى خود مى نهد. (گفتند پس جاهل را تعريف كن فرمود) با معرّفى خردمند، جاهل را نيز شناساندم.

(سید رضی گوید: يعنى جاهل كسى كه هر چيزى را در جاى خود نمى گذارد، بنا بر اين با ترك معرّفى مجدّد، جاهل را شناساند).

حکمت 235 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.