داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

رشته ها در PHP

  /  PHP   /  رشته ها در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

رشته ها در PHP دنباله ای از کاراکتر ها هستند مانند: "Hello World!"

رشته ها در بین علامت های نقل و قول یگانه (single quotation) ' یا دوگانه (double quotation) " قرار می گیرند.

مثال

در مثال زیر با دستورات echo و print دو رشته متنی را چاپ می کنیم:

<?php

echo "Hello World!";

print "Hello World!";

?>

توابع رشته ها در PHP

در این بخش به بررسی برخی از توابع مهم و کاربردی رشته ها در PHP می پردازیم.

فهرست توابع رشته ها در PHP:

تابع strlen() در PHP

تابع strlen() طول یک رشته (تعداد کاراکتر ها) را برمی گرداند.

مثال

طول رشته "Hello world!" را برگردانید:

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

تابع str_word_count() در PHP

تابع str_word_count() در PHP تعداد کلمات یک رشته را می شمارد.

مثال

تعداد کلمه در رشته "Hello world!" را بشمارید:

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>

تابع strrev() در PHP

تابع strrev() در PHP یک رشته را معکوس می کند.

مثال

رشته "Hello World!" را معکوس کنید:

<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>

تابع strpos() در PHP

تابع strpos() در PHP یک کلمه یا کاراکتر را در یک رشته متنی جستجو می کند، اگر رشته مشخص شده را پیدا کند مقدار برابر است با موقعیت مکانی اولین کاراکتر در رشته در غیر این صورت مقدار FALSE را برمی گرداند.

مثال

متن "world" را در رشته "Hello world!" جستجو کنید:

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>

نکته: موقعیت اولین کاراکتر در یک رشته 0 است (نه 1).

تابع str_replace() در PHP

تابع str_replace() در PHP برخی از کاراکترها را با برخی کاراکترهای دیگر در یک رشته متنی جایگزین می کند.

مثال

در رشته "Hello World" بجای متن "World" متن "Matin" را قرار بدهید:

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.


نکته: تابع str_replace به حروف کوچک و بزرگ حساس است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج