داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

رویداد های عمومی در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  رویداد های عمومی در HTML
بنر تبلیغاتی الف

در این پست آموزشی لیست تمامی رویداد های عمومی در HTML را قرار داده ایم ، لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر رویداد برروی نام رویداد مورد نظر در جداول کلیک کنید.

HTML این قابلیت را دارد و میتواند از رویداد ها در عناصر پشتیبانی کند ، شما با استفاده از event ها در عناصر HTML قادر خواهید بود تا یکسری کد های Javascript را به صورت درون خطی روی عناصر اجرا کنید.


رویداد های مربوط به بدنه

رویداد هایی که برای بدنه ( window ) ایجاد شده اند ( روی تگ <body> اعمال می شوند )

رویدادمقدارتوضیحات
onafterprintاسکریپتاسکریپت بعد از عمل چاپ صفحه اجرا می شود
onbeforeprintاسکریپتاسکریپت قبل از عمل چاپ صفحه اجرا می شود
onbeforeunloadاسکریپتاسکریپت زمانی که سند در حال بارگیری است اجرا می شود
onerrorاسکریپتاسکریپت هنگام بروز خطا اجرا می شود
onhashchangeاسکریپتوقتی قسمت لنگر یا anchor از یک URL تغییر کند این رویداد رخ میدهد
onloadاسکریپتبعد از بارگذاری کامل صفحه این رویداد اجرا می شود
onmessageاسکریپتوقتی یک پیغام از سمت سرور ایجاد شود این رویداد اجرا می شود
onofflineاسکریپتوقتی مرورگر در حالت آفلاین باشد این رویداد اجرا می شود
ononlineاسکریپتوقتی مرورگر در حالت آنلاین باشد این رویداد اجرا می شود
onpagehideاسکریپتاسکریپت هنگامی که کاربر از صفحه به طور موقت خارج/دور شده اجرا می شود
onpageshowاسکریپتاسکریپت هنگامی که یک صفحه به کاربر نمایش داده شده اجرا می شود
onpopstateاسکریپتوقتی در پنجره تاریخچه ویندوز تغییری ایجاد شود اسکریپت اجرا می شود
onresizeاسکریپتهنگامی که سایز پنجره مرورگر تغییر کند اسکریپت اجرا می شود
onstorageاسکریپتوقتی یک منطقه ذخیره سازی وب بروز شود اسکریپت اجرا می شود
onunloadاسکریپتوقتی یک صفحه توسط کاربر بسته شود این رویداد اجرا می شود

رویداد های مربوط به فرم ها

رویداد هایی که درون فرم های HTML استفاده می شوند (این رویداد ها تقریباً در تمامی عناصر HTML استفاده می شوند ، البته بیشتر در فرم ها استفاده می شود و کاربرد دارد)

رویدادمقدارتوضیحات
onblurاسکریپتهنگامی که نشانگر موس متمرکز برروی یک عنصر ، از حالت focus خارج شود اسکریپت اجرا می شود
onchangeاسکریپترویداد زمانی که مقدار یک عنصر تغییر کند اجرا می شود
oncontextmenuاسکریپتزمانی که در یک محدوده مشخص جهت نمایش منو کلیک راست شود اسکریپت اجرا می شود
onfocusاسکریپتهنگامی که نشانگر موس برروی یک عنصر متمرکز شود اسکریپت اجرا می شود
oninputاسکریپتزمانی که یک ورودی از کاربر دریافت شود این رویداد اجرا می شود
oninvalidاسکریپتاسکریپت زمانی که اعتبار سنجی فرم با خطا مواجه شود اجرا می شود
onresetاسکریپتاین رویداد زمانی رخ میدهد که دکمه reset در یک فرم کلیک شود
onsearchاسکریپتزمانی که در عنصر جستجو (<input=”search”>) ورودی دریافت شود این رویداد رخ می دهد
onselectاسکریپتهنگامی که یک متن داخل یک عنصر انتخاب شود این رویداد رخ می دهد
onsubmitاسکریپتهنگامی که دکمه submit در یک فرم کلیک شود این رویداد اجرا می شود

رویداد های صفحه کلید

رویدادمقدارتوضیحات
onkeydownاسکریپتهنگامی که کاربر در حال فشار دادن یک کلید هست این رویداد اجرا می شود
onkeypressاسکریپتهنگامی که کاربر یک کلید را فشار می دهد این رویداد اجرا می شود
onkeyupاسکریپتهنگامی که کاربر یک کلید را رها میکند این رویداد اجرا می شود

رویداد های موس

رویدادمقدارتوضیحات
onclickاسکریپتهنگامی که کلیک چپ موس فشار داده می شود ، رویداد رخ می دهد
ondblclickاسکریپتوقتی روی یک عنصر دوبار کلیک شود این رویداد اجرا می شود
onmousedownاسکریپتهنگام فشار دادن یکی از دکمه های موس روی یک عنصر این رویداد اجرا می شود
onmousemoveاسکریپتوقتی نشانگر موس روی یک عنصر قرار بگیرد این رویداد اجرا می شود
onmouseoutاسکریپتوقتی نشانگر موس از روی یک عنصر برداشته شود یا خارج شود این رویداد اجرا می شود
onmouseoverاسکریپتوقتی نشانگر موس روی یک عنصر قرار بگیرد این رویداد اجرا می شود
onmouseupاسکریپتهنگامی که کلیک موس از روی یک عنصر رها شود این رویداد رخ می دهد
onmousewheelاسکریپتاین رویداد منسوخ شده است بجای آن از رویداد onwheel استفاده کنید
onwheelاسکریپتهنگامی که دکمه اسکرول موس برروی یک عنصر به سمت بالا یا پایین حرکت داده شود ، رویداد رخ می دهد

رویداد های کشیدن / رها کردن

رویداد هایی که مربوط به Drag and Drop در HTML می شود:

رویدادمقدارتوضیحات
ondragاسکریپتاسکریپت زمانی که یک عنصر کشیده شود اجرا می شود
ondragendاسکریپتاسکریپت زمانی که عملیات کشیدن یک عنصر به پایان برسد اجرا می شود
ondragenterاسکریپتاسکریپت زمانی اجرا می شود که عنصر به یک عنصر هدف معتبر و مشخص کشیده شود
ondragleaveاسکریپتاسکریپت زمانی اجرا می شود که عنصر کشیده شده عنصر هدف را ترک کند
ondragoverاسکریپتاسکریپت زمانی اجرا می شود که عنصر برروی محدوده ای که مشخص شده قرار گیرد
ondragstartاسکریپتوقتی عمل کشیدن عنصر شروع شود اسکریپت اجرا می شود
ondropاسکریپتمحل یا محدوده ای که قرار است یک عنصر در آن رها شود
onscrollاسکریپتهنگامی که عملیات اسکرول با موس برروی عنصر اجرا شود این رویداد رخ می دهد

رویدادهای کلیپ بورد

رویدادمقدارتوضیحات
oncopyاسکریپتوقتی کاربر محتوای یک عنصر را کپی ( Copy ) کند این رویداد اجرا می شود
oncutاسکریپتوقتی کاربر محتوای یک عنصر را کات ( Cut ) کند این رویداد اجرا می شود
onpasteاسکریپتوقتی یک مقدار که در حافظه کپی قرار دارد پیست ( Paste ) شود این رویداد رخ می دهد

رویداد های رسانه

رویداد هایی که برای رسانه ها مانند ویدیو ها ، موزیک ها و یا تصاویر اجرا می شود ، معمولاً این رویداد ها روی تمام عناصر HTML استفاده می شود ، اما بیشتر در عناصر رسانه ای مانند : <audio> ، <embed> ، <img> ، <object> ، <video> استفاده می شود.

رویدادمقدارتوضیحات
onabortاسکریپتوقتی در هنگام لود یک رسانه مشکلی (ارتباط قطع شود) پیش بیاید اسکریپت اجرا می شود
oncanplayاسکریپتهنگامی که یک رسانه قابلیت اجرا شدن داشته باشد رویداد رخ می دهد
oncanplaythroughاسکریپتهنگامی که فایل بدون توقف میتواند اجرا شود رویداد رخ می دهد
oncuechangeاسکریپتهنگامی که تغییراتی در عنصر <track> رخ بدهد اسکریپت اجرا می شود
ondurationchangeاسکریپتهنگامی که تغییراتی در مدت زمان رسانه رخ بدهد اسکریپت اجرا می شود
onemptiedاسکریپتهنگامی که اتصال و دسترسی به پرونده به طور ناگهانی قطع شود اسکریپت اجرا می شود
onendedاسکریپتهنگامی که رسانه به پایان می رسد اسکریپت اجرا می شود ( مثال : وقتی یک ویدیو تمام می شود میتوان پیام خاصی را نمایش داد )
onerrorاسکریپتوقتی هنگام بارگذاری فایل خطایی رخ بدهد اسکریپت اجرا می شود
onloadeddataاسکریپتهنگامی که بارگذاری فایل یا رسانه تکمیل شود ، اسکریپت اجرا می شود
onloadedmetadataاسکریپتوقتی متا داده های یک رسانه مانند ( مدت زمان ، ابعاد و… ) بارگذاری شود ، این رویداد رخ می دهد
onloadstartاسکریپتاسکریپت درست زمانی که پرونده شروع به بارگیری می کند قبل از اینکه چیزی بارگیری شود ، اجرا می شود
onpauseاسکریپتاسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه توسط کاربر یا به روشی دیگر متوقف شود
onplayاسکریپتاسکریپت زمانی اجرا می شود که رسانه آماده پخش شدن ( Play ) باشد
onplayingاسکریپتزمانی که رسانه شروع به پخش شدن ( Playing ) میکند اسکریپت اجرا می شود
onprogressاسکریپتاسکریپت زمانی که مرورگر در حال دریافت اطلاعات رسانه است اجرا می شود
onratechangeاسکریپتبا هر بار تغییر سرعت پخش رسانه (مانند زمانی که کاربر به حالت صحنه آهسته یا حرکت سریع می رود) اسکریپت اجرا می شود
onseekedاسکریپتوقتی کاربر به نقطه ی پایان از پخش رسانه برسد اسکریپت اجرا می شود
onseekingاسکریپتوقتی کاربر در حال جابه جایی یا جستجو به یک نقطه زمانی جدید از پخش رسانه باشد اسکریپت اجرا می شود
onstalledاسکریپتهنگامی که مرورگر به هر دلیلی قادر به دریافت اطلاعات رسانه نمی باشد ، اسکریپت اجرا می شود
onsuspendاسکریپتهنگامی که مرورگر قبل از بارگیری کامل رسانه به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و رسانه بارگیری نشود رویداد رخ می دهد
ontimeupdateاسکریپتهنگامی که نقطه زمانی رسانه توسط کاربر تغییر کند مانند زمانی که کاربر نقطه زمانی رسانه را به جلوتر یا عقب تر تغییر می دهد ، اسکریپت اجرا می شود
onvolumechangeاسکریپتهر تغییری در میزان صدای رسانه ( کم یا زیاد شدن صدا ) رخ بدهد ، اسکریپت اجرا می شود
onwaitingاسکریپتهنگامی که کاربر در حال مشاهده رسانه می باشد ولی کامل بارگیری نشده و باید صبر کند تا ادامه آن بارگیری شود ، اسکریپت اجرا می شود ( مثلاً وقتی کاربر داره یک ویدیو رو تماشا میکنه و ادامه ویدیو هنوز کامل دانلود نشده و باید صبر کنه تا دانلود بشه )

رویداد های متفرقه

رویدادمقدارتوضیحات
ontoggleاسکریپتهنگامی که کاربر عنصر <details> را باز یا بسته میکند اسکریپت اجرا می شود

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج