داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

ریاضی در PHP

  /  PHP   /  ریاضی در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این آموزش به بررسی توابع ریاضی در PHP می پردازیم، زبان برنامه نویسی PHP برای انجام محاسبات ریاضی توابعی را به صورت پیش فرض تعریف کرده که در ادامه بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد.

فهرست توابع ریاضی در PHP:

تابع pi() در PHP

تابع pi() در PHP عدد پی را در ریاضی بر می گرداند:

 مثال

<?php
echo(pi()); // returns 3.1415926535898
?>

توابع min() و max() در PHP

از توابع min() و max() می توان برای یافتن کمترین یا بالاترین مقدار در لیستی از آرگومان ها استفاده کرد:

مثال


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

تابع abs() در PHP

تابع abs() مقدار قدر مطلق (مثبت) یک عدد را برمی گرداند:

<?php
echo(abs(-6.7)); // returns 6.7
?>

تابع sqrt() در PHP

تابع sqrt() جذر یک عدد را برمی گرداند:

مثال

<?php
echo(sqrt(64)); // returns 8
?>

تابع round() در PHP

تابع round() یک عدد ممیز شناور را به نزدیکترین عدد صحیح آن گرد می کند:

مثال

<?php
echo(round(0.60)); // returns 1
echo(round(0.49)); // returns 0
?>

اعداد تصادفی

تابع rand() یک عدد تصادفی تولید می کند:

مثال

<?php
echo(rand());
?>

همچنین شما می توانید یک بازه عددی را انتخاب کنید تا اعداد تصادفی بیشتر یا کمتر از آن بازه عددی انتخاب نشود.

به عنوان مثال اگر یک عدد تصادفی بین 10 تا 100 می خواهید باید از rand(10, 100) استفاده کنید.

مثال

<?php
echo(rand(10, 100));
?>

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج