ویژگی تصویر

متد ها و متغیر های static در PHP

  /  PHP   /  متد های استاتیک در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

ما می توانیم بدون اینکه ابتدا نمونه ای از یک کلاس را ایجاد کنیم، متد های استاتیک آن را مستقیماً فراخوانی کنیم.

متد های استاتیک با کلمه کلیدی static فراخوانی می شوند:

نحوه استفاده

تماشا در حالت تمام صفحه

برای دسترسی به یک متد استاتیک از نام کلاس، دو تا دو نقطه (::) و نام متد استفاده کنید:

نحوه استفاده

ClassName::staticMethod();

همچنین به مثال پایین دقت کنید:

مثال برای متد استاتیک در PHP

تماشا در حالت تمام صفحه

توضیح برای مثال بالا

در اینجا، ما یک متد استاتیک را فراخوانی می کنیم: welcome(). سپس، با استفاده از نام کلاس، دو نقطه (::) و نام متد (بدون ایجاد نمونه ای از کلاس، ابتدا متد static را فراخوانی می کنیم).

مثال های بیشتر برای متد های static در PHP

یک کلاس می تواند هم متد های static داشته باشد هم متد های غیر استاتیک ما برای دسترسی به یک متد استاتیک در یک متد دیگر از کلمه کلیدی self سپس دو نقطه :: استفاده می کنیم:

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

از متد های استاتیک می توانیم در سایر کلاس ها استفاده کنیم، برای اینکار متد static باید از نوع public باشد:

مثال


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

برای فراخوانی متد استاتیک در کلاس فرزند، از کلمه کلیدی parent در کلاس فرزند استفاده کنید. در اینجا نوع متد استاتیک می تواند public یا protected باشد.

مثال


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج