ویژگی تصویر

محدود کردن انتخاب داده ها در MySQL با LIMIT در PHP

  /  MySQL   /  محدود کردن انتخاب داده ها در MySQL
بنر تبلیغاتی الف
php and MySQL

از عبارت LIMIT در MySQL برای تعیین تعداد رکورد هایی که باید برگردانده شود استفاده می کنیم.

از عبارت LIMIT معمولاً برای جداولی که تعداد رکورد های بسیار زیادی دارند استفاده می کنیم، مثلاً برای صفحه بندی نتایج نیز استفاده می شود.

فرض کنید یک جدول با 10000 تا رکورد داریم و می خواهیم تنها 20 تا از رکورد ها در هر صفحه نمایش داده شود و مابقی رکورد ها را 20 تا 20 تا صفحه بندی کنیم برای اینکار از LIMIT استفاده می کنیم.

فرض کنید می خواهیم همه رکورد ها را از 1 تا 30 از جدولی با نام Orders انتخاب کنیم. کوئری SQL به این شکل خواهد بود:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

هنگامی که کوئری SQL بالا اجرا می شود، 30 رکورد اول را برمی گرداند.

اگر بخواهیم رکورد های 16 تا 25 را انتخاب کنیم چی ؟

MySQL با استفاده از OFFSET این امکان را به ما می دهد.

کوئری SQL زیر می گوید تنها 10 رکورد را برگردانید، از رکورد 16 شروع می کند و 10 تای بعد از آن را برمی گرداند. (OFFSET 15):

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

همچنین می توانید از یک روشی کوتاه تر برای رسیدن به نتیجه مشابه استفاده کنید:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

توجه داشته باشید که اعداد هنگام استفاده از کاما برعکس می شوند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج