ویژگی تصویر

کامنت ها PHP

  /  PHP   /  کامنت ها در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

کامنت ها در PHP خط هایی هستند که به عنوان کد برنامه اجرا نمی شود و تنها توسط افرادی که می توانند کد ها را بخوانند خوانده می شود.

از کامنت ها در PHP می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

  • برای درک بهتر و افزایش خوانایی کد ها
  • برای غیر فعال کردن کد ها
  • برای یادآوری نحوه کارکرد و منطق کد ها

PHP از چندین روش برای کامنت گذاری پشتیبانی می کند:

مثال برای کامنت ها در PHP

ایجاد کامنت های تک خطی:

تماشا در حالت تمام صفحه

ایجاد کامنت های چند خطی:

تماشا در حالت تمام صفحه

غیر فعال کردن بخشی از کد ها:

تماشا در حالت تمام صفحه

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج