داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

سپتامبر 2021

  /    /  سپتامبر

در این آموزش به بررسی دستور INNER Join در SQL می پردازیم ، دستور INNER JOIN رکورد هایی را که دارای مقادیر منطبق در هر دو جدول هستند را انتخاب می کند...

در این آموزش به بررسی دستور JOIN در SQL می پردازیم ، دستور Join در SQL برای ترکیب کردن ستون‌ های یک یا چند جدول با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد...

در این آموزش به بررسی عملگر UNION در SQL می پردازیم ، از عملگر UNION برای ترکیب مجموعه نتایج دو یا چند دستور SELECT استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی دستور alias در SQL می پردازیم ، از alias برای ایجاد نام های موقت برای ستون ها در جداول استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی عملگر BETWEEN در SQL می پردازیم ، دستور BETWEEN مقادیر را در محدوده معینی انتخاب می کند ، مقادیر می توانند اعداد ، متن یا تاریخ باشند...

در این آموزش به بررسی تابع INSTR در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید موقعیت مکانی اولین رشته مشخص شده خود را در یک رشته متنی دیگر جستجو و پیدا کنید...

در این آموزش به بررسی تابع LEFT در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانید تعداد کاراکتر های خاصی از رشته را از سمت چپ فراخوانی و برگردانید...

در این آموزش به بررسی تابع LOCATE در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانید یک رشته خاص را در رشته متنی خود جستجو کنید و موقعیت مکانی آن را برگردانید...

در این آموزش به بررسی تابع LPAD در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید یک طول برای رشته در نظر بگیرید و فضاهای اضافی را از سمت چپ با یک رشته مشخص تکمیل کنید...