داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دسامبر 2021

  /    /  دسامبر

در این آموزش به بررسی JSON در PHP می پردازیم ، JSON مخفف عبارت JavaScript Object Notation است و برای ذخیره و تبادل داده ها استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی مدیریت فرم ها در PHP می پردازیم ، از فرم ها برای ارسال داده ها سمت سرور استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی توابع در PHP می پردازیم ، قدرت PHP بیشتر بخاطر توابع آن هست ، PHP بیش از 1000 تابع آماده دارد که می توانید از آنها استفاده کنید یا توابع خود را ایجاد کنید...

در این آموزش به بررسی دستورات break و continue در PHP می پردازیم ، از دستورات break و continue برای پرش و ادامه روند در حلقه ها استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی حلقه foreach در PHP می پردازیم ، حلقه foreach به تعداد عناصر یک آرایه ، یک قطعه بلوک کد را اجرا و تکرار می کند...

در این آموزش به بررسی حلقه for در PHP می پردازیم ، حلقه for در PHP یک بلوک کد را تا زمانی که شرط برقرار باشد اجرا و تکرار می کند...

در این آموزش به بررسی حلقه do while در PHP می پردازیم ، حلقه do while یک بار کد داخل حلقه را اجرا می کند و تا زمانی که شرط برقرار باشد حلقه تکرار خواهد شد...

در این آموزش به بررسی حلقه while در PHP می پردازیم ، حلقه while در PHP تا زمانی که یک شرط برقرار باشد کد های درون خود را تکرار و اجرا می کند...

در این آموزش به بررسی حلقه ها در PHP می پردازیم ، از حلقه ها در PHP می توانیم برای اجرا و تکرار کد های PHP استفاده کنیم...

در این آموزش به بررسی دستور switch در PHP می پردازیم ، از دستور switch برای انجام عملیات های مختلف در شرایط مختلف استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی دستورات شرطی در PHP می پردازیم ، از دستورات شرطی در PHP برای انجام عملیات ها و اجرای کد های مختلف در شرایط مختلف استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی عملگر ها در PHP می پردازیم ، از عملگر ها در PHP برای انجام عملیات های ریاضی یا مقایسه متغیر ها با یکدیگر استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی ثابت ها در PHP می پردازیم ، ثابت ها مانند متغیر ها هستند با این تفاوت که پس از تعریف نمیتوان مقدار آنها را تغییر داد...

در این آموزش به بررسی ریاضی در PHP می پردازیم ، PHP دارای مجموعه ای از توابع ریاضی است که به شما امکان می دهد محاسبات ریاضی را روی اعداد انجام دهید...