رسم اشکال هندسی در C++

  /  سی پلاس پلاس   /  سورس کد های اشکال هندسی در C++

بسیار خب در این بخش ما  سورس کد های اشکال هندسی در C++ رو برای شما عزیزان قرار داده ایم.

سورس کد رسم مثلث قائم الزاویه در C++ :

#include 
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	cout << "Enter Number: "; cin >> n;
	cout << endl;
	for (int i = 1;i <= n;i++) {
		for (int j = 1;j <= i;j++)
			cout << '*';
		cout << endl;
	}
	return 0;
}

سورس کد رسم مثلث متساوی الاضلاع در C++ :

#include 
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	cout << "Enter Number: "; cin >> n;
	for (int i = 1;i <= n;i++)
	{
		for (int j = 1;j <= 2 * n + 1;j++) if (j >= n - i + 2 && j <= n + i)
				cout << '*'; else cout << ' '; cout << endl;
	}
	return 0;
}

سورس کد رسم لوزی در C++ :

هر سورس کد دیگه که مربوط به اشکال هندسی میشه ، لازم دارید برام کامنت بزارید تا براتون بزارم.

#include  
using namespace std;
void fasele(int n)
{
	for (int i = 1; i <= n; i++)
		cout << " ";
	return;
}
int main()
{
	int n;
	cout << "Enter Number: "; cin >> n;
	int a = n, b = n - 1, c = n - 1;
	for (int i = 1; i <= 2 * n - 1; i += 2)
	{
		fasele(a);
		for (int j = 1; j <= i; j++)
			cout << "*";
		fasele(c);
		cout << endl; a--; } int d = 2, e = 1, f = 1; for (int i = 2 * n - 3; i >= 1; i -= 2)
	{
		fasele(d);
		for (int j = 1; j <= i; j++)
			cout << "*";
		fasele(e);
		cout << endl;
		d++;
	}
	return 0;
}
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر