به وب سایت حباب ها خوشامدید

رسم شکل مستطیل در C++

  /  C Plus Plus   /  چاپ یک رشته داخل مستطیل در C++

چاپ یک رشته داخل مستطیل در C++


در این بخش ما یاد میگیریم که چطور با زبان برنامه نویسی C++ اقدام به رسم شکل مستطیل در C++ کرده و آن را چاپ کنیم.

البته این آموزش تنها به یک مستطیل ساده ختم نمیشه ! بله قراره یک رشته از کاربر گرفته و آن را داخل مستطیل چاپ کنیم.

سورس کد برنامه :

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main()
{
string bubbles;
cout<<"Enter Value: ";
cin>>bubbles;
int len=bubbles.length();
for(int i = 0; i <= len+(len)+1; i++)
{
cout<<"-";
}
cout<<endl<<"|";
for(int k = 0; k < (len/2); k++ )
{
cout<<" ";
}
cout<<bubbles;
for(int a=1;a<len-len/2+1;a++)
{
cout<<" ";
}
cout<<"|\n";
for(int i = 0; i<=len+(len)+1;i++)
{
cout<<"-";
}

return 0;
}

خروجی برنامه :

Enter Value: www.bubbleslearn.ir
----------------------------------------
|       www.bubbleslearn.ir            |
----------------------------------------

مدیر حباب ها

متین برونسی مدیر و مؤسس حباب ها می باشد ، او علاقه مند به دنیای کامپیوتر و زبان های برنامه نویسی است... از تخصص های او می توان به برنامه نویسی frontend و backend اشاره کرد (full stack developer)... او تجربیات زیادی در زبان های برنامه نویسی مختلف دارد... ، او گاهاً تجربیات خود را در قالب آموزش در وب سایت حباب ها منتشر می کند...

ارسال یک نظر