رسم شکل مستطیل در C++

  /  سی پلاس پلاس   /  چاپ یک رشته داخل مستطیل در C++

در این بخش ما یاد میگیریم که چطور با زبان برنامه نویسی C++ اقدام به رسم شکل مستطیل در C++ کرده و آن را چاپ کنیم.

البته این آموزش تنها به یک مستطیل ساده ختم نمیشه ! بله قراره یک رشته از کاربر گرفته و آن را داخل مستطیل چاپ کنیم.

سورس کد برنامه :

#include <iostream> 
using namespace std;
int main()
{
	string bubbles;
	cout << "Enter Value: "; cin >> bubbles;
	int len = bubbles.length();
	for (int i = 0; i <= len + (len)+1; i++)
	{
		cout << "-";
	}
	cout << endl << "|";
	for (int k = 0; k < (len / 2); k++)
	{
		cout << " ";
	}
	cout << bubbles;
	for (int a = 1;a < len - len / 2 + 1;a++)
	{
		cout << " ";
	} cout << "|\n";
	for (int i = 0; i <= len + (len)+1;i++)
	{
		cout << "-";
	}
	return 0;
}

خروجی برنامه :

Enter Value: www.bubbleslearn.ir
----------------------------------------
|       www.bubbleslearn.ir            |
----------------------------------------
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر