داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع CONCAT در SQL

  /  SQL   /  تابع CONCAT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

از تابع CONCAT در SQL برای کنار هم قرار دادن تعدادی عبارت متنی استفاده می کنیم.

مثال

دستور زیر رشته های مشخص شده را کنار هم قرار می دهد:

SELECT CONCAT("SQL ", "Tutorial ", "is ", "fun!") AS ConcatenatedString;

خروجی

ConcatenatedString
SQL Tutorial is fun!

یادداشت: آموزش کار با تابع CONCAT_WS را مشاهده کنید ، این تابع هم تقریباً همانند تابع CONCAT عمل میکند اما با یکسری امکانات بیشتر…

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع CONCAT به این شکل است:

CONCAT(expression1expression2expression3,...)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
expression1,
expression2,
expression3,
etc.
عبارت های متنی که قرار است باهم جمع شوند را مشخص میکند ، اگر مقدار عبارتی برابر با NULL باشد ، تابع از آن عبور می کند ، همچنین استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر عبارت های متنی ستون های Address و PostalCode و City را که در جدول Customers قرار دارند کنار هم قرار می دهد.

SELECT CustomerName, CONCAT(Address, " ", PostalCode, " ", City) AS Address
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج