داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع FIELD در SQL

  /  SQL   /  تابع FIELD در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع FIELD در SQL میتوانیم موقعیت مکانی یک کاراکتر یا رشته را در یک رشته لیست جستجو کنیم.

مثال

دستور SQL زیر موقعیت مکانی کاراکتر "q" را در رشته لیست مشخص شده بر می گرداند:

SELECT FIELD("q", "s", "q", "l");

خروجی

FIELD("q", "s", "q", "l")
2

نکته: این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

اگر مقداری که برای جستجو مشخص می کنید برابر با NULL باشد تابع عدد 0 را بر می گرداند ، همچنین اگر کاراکتر یا رشته مورد نظر شما در رشته لیست وجود نداشته باشد باز هم تابع عدد 0 را بر می گرداند.

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع FIELD() به این شکل است:

FIELD(valueval1val2val3, ...)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
valueمقداری را که قرار است در رشته لیست جستجو شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
val1val2val3, ….مقادیر رشته لیست را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر کاراکتر "c" را در رشته لیست جستجو می کند:

SELECT FIELD("c", "a", "b");

خروجی

FIELD("c", "a", "b")
0

دستور زیر موقعیت مکانی کاراکتر "Q" را در رشته لیست جستجو می کند:

SELECT FIELD("Q", "s", "q", "l");

خروجی

FIELD("Q", "s", "q", "l")
2

دستور زیر موقعیت مکانی عدد 5 را در لیست عددی ما جستجو می کند:

SELECT FIELD(5, 0, 1, 2, 3, 4, 5);

خروجی

FIELD(5, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
6

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج