ویژگی تصویر

تابع INSTR در SQL

  /  SQL   /  تابع INSTR در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع INSTR در SQL موقعیت اولین رشته مشخص شده را در یک رشته دیگر جستجو کرده بر میگرداند.

مثال

SELECT INSTR("www.bubbleslearn.ir", "learn") AS MatchPosition;

خروجی

MatchPosition
12

نکته: این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع INSTR() به این شکل است:

INSTR(string1string2)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
string1رشته اصلی را که قرار است فرایند جستجو روی آن انجام شود مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
string2رشته ای که قرار است جستجو شود را مشخص میکند ، اگر string2 در string1 پیدا نشود تابع عدد 0 را بر میگرداند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر حرف a را در ستون CustomerName جستجو می کند.

SELECT CustomerName, INSTR(CustomerName, "a")
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج