داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع LCASE در SQL

  /  SQL   /  تابع LCASE در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع LCASE در SQL حروف بزرگ یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کنیم.

مثال

SELECT LCASE("SQL Tutorial is FUN!") AS LowercaseText;

خروجی

LowercaseText
sql tutorial is fun!

یادداشت: تابع LOWER() همانند تابع LCASE() عمل میکند و باهم برابر اند.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع LCASE در SQL به این شکل است:

LCASE(text)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
textرشته ای که باید به حروف کوچک تبدیل شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر تمامی رشته های ستون CustomerName را که در جدول Customers قرار دارد به حروف کوچک تبدیل می کند.

SELECT LCASE(CustomerName) AS LowercaseCustomerName
FROM Customers;
5/5 - (1 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج