داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تابع LCASE در SQL

  /  SQL   /  تابع LCASE در SQL

با استفاده از تابع LCASE در SQL حروف بزرگ یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کنیم.

مثال

SELECT LCASE("SQL Tutorial is FUN!") AS LowercaseText;

خروجی

LowercaseText
sql tutorial is fun!

یادداشت: تابع LOWER() همانند تابع LCASE() عمل میکند و باهم برابر اند.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع LCASE در SQL به این شکل است:

LCASE(text)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
textرشته ای که باید به حروف کوچک تبدیل شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر تمامی رشته های ستون CustomerName را که در جدول Customers قرار دارد به حروف کوچک تبدیل می کند.

SELECT LCASE(CustomerName) AS LowercaseCustomerName
FROM Customers;
5/5 - (1 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

شگفتى هاى روح آدمى

و درود خدا بر او، فرمود: به رگ هاى درونى انسان پاره گوشتى آويخته كه شگرف ترين اعضاى درونى اوست، و آن قلب است، كه چيزهايى از حكمت، و چيزهايى متفاوت با آن، در او وجود دارد. پس اگر در دل اميدى پديد آيد، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجوم آورد حرص آن را تباه سازد، و اگر نوميدى بر آن چيره شود، تأسّف خوردن آن را از پاى در آورد، اگر خشمناك شود كينه توزى آن فزونى يابد و آرام نگيرد، اگر به خشنودى دست يابد، خويشتن دارى را از ياد برد، و اگر ترس آن را فراگيرد پرهيز كردن آن را مشغول سازد. و اگر به گشايشى برسد، دچار غفلت زدگى شود، و اگر مالى به دست آورد، بى نيازى آن را به سركشى كشاند، و اگر مصيبت ناگوارى به آن رسد، بى صبرى رسوايش كند، و اگر به تهيدستى مبتلا گردد، بلاها او را مشغول سازد، و اگر گرسنگى بى تابش كند، ناتوانى آن را از پاى درآورد، و اگر زيادى سير شود، سيرى آن را زيان رساند. پس هر گونه كندروى براى آن زيانبار، و هر گونه تندروى براى آن فساد آفرين است.

حکمت 108 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.