تابع LEFT در SQL

  /  SQL   /  تابع LEFT در SQL

از تابع LEFT در SQL برای استخراج رشته از سمت چپ استفاده می کنیم.

مثال

دستور زیر 3 کاراکتر از رشته اصلی را استخراج می کند.

SELECT LEFT("SQL Tutorial", 3) AS ExtractString;

خروجی

ExtractString
SQL

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LEFT() به این شکل است:

LEFT(string, number_of_chars)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی برای استخراج را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری می باشد
number_of_charsتعداد کاراکتر هایی که باید استخراج شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر 5 کاراکتر از رشته های در ستون CustomerName را استخراج می کند ( نقطه شروع سمت چپ هست )

SELECT LEFT(CustomerName, 5) AS ExtractString
FROM Customers;
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر