داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع LENGTH در SQL

  /  SQL   /  تابع LENGTH در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع LENGTH در SQL طول یک رشته را بر میگرداند.

مثال

دستور زیر طول رشته مشخص شده را در تابع LENGTH() بر میگرداند.

SELECT LENGTH("SQL Tutorial") AS LengthOfString;

خروجی

LengthOfString
12

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LENGTH به این شکل است:

LENGTH(string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را برای بررسی طول آن مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر طول رشته های ستون CustomerName را بر میگرداند.

SELECT LENGTH(CustomerName) AS LengthOfName
FROM Customers;
5/5 - (1 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج