ویژگی تصویر

تابع LOCATE در SQL

  /  SQL   /  تابع LOCATE در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع LOCATE در SQL می توانیم موقعیت مکانی یک رشته را در یک رشته دیگر جستجو کنیم.

مثال

در مثال زیر ما کلمه s را در رشته "www.bubbleslearn.ir" جستجو میکنیم.

SELECT LOCATE("s" IN "www.bubbleslearn.ir") AS MatchPosition;

خروجی

MatchPosition
11

توجه: این تابع موقعیت اولین رشته ای را که پیدا می کند بر میگرداند یعنی اگر حرف s را داخل "System Test" جستجو بکنیم موقعیت مکانی اولین رشته s را برمیگرداند و به بقیه کاری ندارد.

اگر زیر رشته ای که در رشته اصلی جستجو میکنیم پیدا نشود ، تابع عدد 0 را بر میگرداند.

نکته: این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

همچنین تابع POSITION() مشابه تابع LOCATE() می باشد و باهم برابر هستند.

همانطور که در مثال های بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LOCATE() به این شکل است:

LOCATE(substring IN string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
substringزیر رشته را برای جستجو در رشته اصلی مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
stringرشته اصلی که باید جستجو شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
startنقطه شروع برای جستجو را مشخص می کند ، به طور پیش فرض 1 هست ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر ، رشته "a" را در ستون CustomerName که داخل جدول Customers قرار دارد جستجو می کند.

SELECT LOCATE("a" IN CustomerName)
FROM Customers;

دستور زیر ، رشته "s" را از موقعیت مکانی 5 شروع می کند که این باعث می شود موقعیت مکانی دو زیر رشته اول به عنوان خروجی برگردانده نشود.

SELECT LOCATE("s", "System Test", 5) AS MatchPosition;

خروجی

MatchPosition
10

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج