تابع LOCATE در SQL

  /  SQL   /  تابع LOCATE در SQL

با استفاده از تابع LOCATE در SQL می توانیم موقعیت مکانی یک رشته را در یک رشته دیگر جستجو کنیم.

مثال

در مثال زیر ما کلمه s را در رشته "www.bubbleslearn.ir" جستجو میکنیم.

SELECT LOCATE("s" IN "www.bubbleslearn.ir") AS MatchPosition;

خروجی

MatchPosition
11

توجه: این تابع موقعیت اولین رشته ای را که پیدا می کند بر میگرداند یعنی اگر حرف s را داخل "System Test" جستجو بکنیم موقعیت مکانی اولین رشته s را برمیگرداند و به بقیه کاری ندارد.

اگر زیر رشته ای که در رشته اصلی جستجو میکنیم پیدا نشود ، تابع عدد 0 را بر میگرداند.

نکته: این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

همچنین تابع POSITION() مشابه تابع LOCATE() می باشد و باهم برابر هستند.

همانطور که در مثال های بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LOCATE() به این شکل است:

LOCATE(substring IN string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
substringزیر رشته را برای جستجو در رشته اصلی مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
stringرشته اصلی که باید جستجو شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
startنقطه شروع برای جستجو را مشخص می کند ، به طور پیش فرض 1 هست ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر ، رشته "a" را در ستون CustomerName که داخل جدول Customers قرار دارد جستجو می کند.

SELECT LOCATE("a" IN CustomerName)
FROM Customers;

دستور زیر ، رشته "s" را از موقعیت مکانی 5 شروع می کند که این باعث می شود موقعیت مکانی دو زیر رشته اول به عنوان خروجی برگردانده نشود.

SELECT LOCATE("s", "System Test", 5) AS MatchPosition;

خروجی

MatchPosition
10
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر