داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع LOWER در SQL

  /  SQL   /  تابع LOWER در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع LOWER در SQL حروف بزرگ یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کنیم.

مثال

SELECT LOWER("SQL Tutorial is FUN!") AS LowercaseText;

خروجی

LowercaseText
sql tutorial is fun!

یادداشت: تابع LCASE() همانند تابع LOWER() عمل میکند و باهم برابر اند.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید نحوه استفاده از تابع LOWER در SQL به این شکل است:

LOWER(text)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
textرشته ای که باید به حروف کوچک تبدیل شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر تمامی رشته های ستون CustomerName را که در جدول Customers قرار دارد به حروف کوچک تبدیل می کند.

SELECT LOWER(CustomerName) AS LowercaseCustomerName
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج