داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع LPAD در SQL

  /  SQL   /  تابع LPAD در SQL
بنر تبلیغاتی الف

تابع LPAD در SQL یک رشته را با یک رشته دیگر در یک طول مشخص از سمت چپ چاپ می کند.

مثال

SELECT LPAD("SQL Tutorial", 20, "ABC");

خروجی

LPAD("SQL Tutorial", 20, "ABC")
ABCABCABSQL Tutorial

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع LPAD() به این شکل است:

LPAD(stringlengthlpad_string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی را مشخص می کند ، اگر طول رشته اصلی بیشتر از پارامتر طول باشد ، رشته های شناور را حذف می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
lengthطول رشته را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
lpad_stringرشته ای که قرار است به سمت چپ رشته اصلی اضافه شود را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر متن ABC را در سمت چپ تمامی رشته های ستون CustomerName که در جدول Customers قرار دارد را چاپ می کند ، همچنین پارامتر طول عدد 30 می باشد که اگر طول رشته ای بیشتر از 30 کاراکتر باشد ، رشته های شناور و مابقی آن حذف می شوند علاوه بر آن متن ABC به رشته اصلی اضافه نخواهد شد.

SELECT LPAD(CustomerName, 30, "ABC") AS LeftPadCustomerName
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج