ویژگی تصویر

تابع REPEAT در SQL

  /  SQL   /  تابع REPEAT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع REPEAT در SQL می توانیم یک رشته را چندبار به صورت مکرر چاپ کنیم.

مثال

رشته زیر را 3 بار تکرار میکنیم:

SELECT REPEAT("SQL Tutorial", 3);

خروجی

REPEAT("SQL Tutorial", 3)
SQL TutorialSQL TutorialSQL Tutorial

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از تابع REPEAT به این شکل است:

REPEAT(stringnumber)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی برای تکرار را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
numberتعداد تکرار رشته را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

دستور زیر تمامی رشته های درون ستون CustomerName که در جدول Customers قرار دارد را 2 بار تکرار می کند.

SELECT REPEAT(CustomerName, 2)
FROM Customers;

دستور زیر به تعداد صفر بار رشته را تکرار می کند که در واقع در خروجی هیچ رشته ای چاپ نمی شود.

SELECT REPEAT("SQL Tutorial", 0);

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج