داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع REVERSE در SQL

  /  SQL   /  تابع REVERSE در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع REVERSE در SQL می توانیم یک رشته را معکوس کنیم.

مثال

معکوس کردن یک رشته:

SELECT REVERSE("SQL Tutorial");

خروجی

REVERSE("SQL Tutorial")
lairotuT LQS

همانطور که در مثال بالا اشاره شد نحوه استفاده از این تابع به این صورت است:

REVERSE(string)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته ای را برای معکوس کردن مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

در مثال زیر تمامی رشته های ستون CustomerName را که در جدول Customers قرار دارد ، معکوس می کنیم.

SELECT REVERSE(CustomerName)
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج