داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع RIGHT در SQL

  /  SQL   /  تابع RIGHT در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع RIGHT در SQL از سمت راست یا آخر رشته اصلی خود به تعداد مشخصی کاراکتر استخراج می کنیم.

مثال

استخراج 4 کاراکتر از رشته:

SELECT RIGHT("SQL Tutorial is cool", 2) AS ExtractString;

خروجی

ExtractString
cool

همانطور که در مثال های بالا اشاره شد نحوه استفاده از این تابع به این صورت است:

RIGHT(string, number_of_chars)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته اصلی برای استخراج را مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است
number_of_charsتعداد کاراکتر ها برای استخراج از رشته اصلی را مشخص میکند ، اگر عدد مشخص شده بزرگ تر از طول رشته باشد ، کل رشته را بر میگرداند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

مثال های بیشتر

در مثال زیر به تعداد 5 کاراکتر از رشته های درون ستون "CustomerName" در جدول "Customers" را استخراج می کنیم.

SELECT RIGHT(CustomerName, 5) AS ExtractString
FROM Customers;

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج