داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع RTRIM در SQL

  /  SQL   /  تابع RTRIM در SQL
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تابع RTRIM در SQL میتوانید فضا های خالی بعد از رشته را حذف کنید.

مثال

SELECT RTRIM("SQL Tutorial     ") AS RightTrimmedString;

خروجی

RightTrimmedString
SQL Tutorial

همانطور که در مثال های بالا اشاره شد نحوه استفاده از این تابع به این صورت است:

RTRIM(string)

مقادیر و پارامتر ها

پارامترتوضیحات
stringرشته را برای حذف فضاهای خالی مشخص می کند ، استفاده از این پارامتر ضروری است

اطلاعات فنی

پشتیبانی شده در MySQL 4.0

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج